22 615 52 40 biuro@akcja-empatia.pl

Co się wydarzyło?

Konferencja (14-15 czerwca 2018): fascynujący prelegenci, zrozumienie i doświadczenie współpracy opartej na empatii, dialog i wzajemna inspiracja, spotkanie ludzi z różnych obszarów życia społecznego, planowanie własnych projektów, wspieranie działań z sensem, warsztaty, wykłady, panele, open-space.

Paneliści, prelegenci, goście specjalni

Jacek Jakubowski

Od ponad 30 lat trener, super­wizor treningu psychologicz­nego rekomen­dowany przez Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne. Wieloletni prezes Rady Trenerów przy Pol­skim Towarzystwie Psychologicz­nym. Przez jedną kaden­cję wiceprzewod­niczący Rady Pol­skiej Izby Firm Szkoleniowych. Członek amerykań­skiej orga­ni­za­cji: Innowatorzy Dla Dobra Ogółu ASHOKA.

 

Joanna Brodzik

Aktorka i człowiek wielkiego serca. Zagrała ponad 30 ról filmowych i teatralnych. Prezeska Fundacji Opiekun Serca. Działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Od wielu lat łączy aktorstwo z organizacją wsparcia dla potrzebujących. Edukuje jak świadomie i empatycznie wspierać innych.

 

prof. Andrzej Blikle

Pracow­nik Instytutu Pod­staw Infor­matyki PAN, członek Europej­skiej Akademii Nauk (Academia Europaea), członek rady nad­zor­czej „A.Blikle Sp. z o.o.” (w latach 1990–2010 prezes zarządu). Wieloletni prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzin­nych, członek Komitetu Mazowiec­kiej Nagrody Jako­ści, prze­wod­niczący Rady Cen­trum im. Adama Smitha, członek Rady Języka Pol­skiego oraz kil­kunastu innych orga­ni­za­cji.

Wojciech Eichelberger

Psychoterapeuta, coach, trener, doradca biznesu. Współtwórca i dyrektor Instytutu Psychoimmunologii (IPSI) w Warszawie, który zajmuje się m.in. profilaktyką przeciążenia i wypalenia stresem.

 

Dorota Szczepan-Jakubowska

Od ponad 20 lat psycholog biz­nesu, trener, coach, men­tor, super­wizor treningu psychologicz­nego, rekomen­dowany przez Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne, moderator, mediator. Jestem założycielką pierw­szej w Pol­sce Szkoły Trenerów Biz­nesu i Szkoły Coachów oraz Szkoły Mediacji w Orga­ni­za­cji, Szkoły Moderatorów Action Lear­ning, U! Lider.

 

Agata Stafiej-Bartosik

Prezes Ashoka Polska. W 2001 roku została wybrana jako Ashoka Fellow za działalność w zakresie promowania narzędzi marketingu i mediów, jako sposobu wzmacniania organizacji pozarządowych. Współzałożycielka Fundacji Komunikacji Społecznej oraz organizacji SMartKollektiv (Serbia). Przez wiele lat menedżer ds. społecznej odpowiedzialności firmy (Danone).

dr hab. Ryszard Praszkier

Współpracuje z Ośrodkiem Badań Układów Złożonych Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, badając zjawisko przedsiębiorczości społecznej. Współautor i autor artykułów na ten temat. Członek Rady Fundacji Synapsis i Fundacji dla Polski. Jeden ze współzałożycieli Akademii Rozwoju Filantropii.

 

dr Jacek Strzemieczny

Współzałożyciel, prezes zarządu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO). Lider programu Szkoła Ucząca się (SUS), prowadzonego od 2000 roku przez CEO i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Doktor nauk pedagogicznych, trener i superwizor treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

dr Andrzej Jeznach

Doktor ekonomii, który od 35 lat żyje i pracuje w Niemczech. Ma  doświadczenie jako udziałowiec, właściciel i prezes kilku międzynarodowych firm handlowych. Na przykładzie swojej firmy pokazuje, że idea budowania turkusowej organizacji jest możliwa. Autor książek: Szef, który ma czas oraz Sztuka życia.

 

Zofia Dzik

Prezes Zarządu Fundacji Humanites, organizator corocznych konferencji „Sukces w Pracy=Sukces w Rodzinie?” promującymi przywództwo oparte na zrównoważonym, spójnym rozwoju człowieka, w sferach: fizycznej, umysłowej, emocjonalnej i duchowej, dyrektor Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, doświadczony menadżer branży konsultingowej i rynku usług finansowych. Członek Rad Nadzorczych następujących spółek: TU Link4 S.A., ERBUD S.A. i PKO BP S.A.

Paweł Łukasiak

Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Jego pasją jest aktywizacja społeczności lokalnych i wirtualnych, tworzenie marek społecznych, fundraising i marketing społecznie zaangażowany. Autor szeregu publikacji o tematyce związanej z fundraisingiem i społecznym zaangażowaniem biznesu.

 

Paulina Gasińska

Pełnomocnik ds. kultury myślenia klientem i relacji klientowskich w mBanku – czuwa nad wdrażaniem empatii jako filaru strategii firmy Przyjaciel Forum Dialogu, organizacji, która wspiera dialog polsko – żydowski przez budowę więzi i zaufania. Adwokat, radca prawny, matka trójki chłopców.