22 615 52 40 biuro@akcja-empatia.pl

Członkini i szefowa polskiego biura ASHOKI . Opracowuje metody promocji osób i organizacji uruchamiających innowacje społeczne, angażuje się w różne formy wsparcia przedsiębiorców społecznych. Prowadzi złożone, nowatorskie projekty inicjujące różne formy rozwoju społecznego. Pracowała przy dużych projektach z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.