22 615 52 40 biuro@akcja-empatia.pl

KONCEPCJA III FESTIWALU EMPATIA W DZIAŁANIU.

Działamy w trudnych okolicznościach. Mamy pandemię. Nie wiemy, co będzie za chwilę. Sytuacja ta już wymusiła różne zmiany. Weszliśmy w różne formy pracy on-line, które coś zabierają, ale dają też ciekawe możliwości. Okazuje się, że poprzez komunikację internetową można prowadzić intensywne warsztaty, pracować nad inspirowaniem się, pogłębianiem świadomości, zwiększaniem kompetencji. Można uruchomić pole do uważnej rozmowy, głębokiego spotkania międzyludzkiego, uczenia się od siebie nawzajem.

Nasz jesienny festiwal składać się będzie z:

  1. ARCHIPELAGU EMPATII;
  2. INSPIRATORIÓW;
  3. SPOTKAŃ OPARTYCH O FORMUŁĘ OPENSPACE.

ARCHIPELAG EMPATII niezależnie od warunków epidemiologicznych zrobimy w Internecie. Jego istotą będzie metafora WYSPY, czyli osobistego, storytellingowego opisu różnego typu prorozwojowych projektów realizowanych w firmach, organizacjach pozarządowych, oświacie, urzędach, wyższych uczelniach, a także różnego typu inicjatywach społecznych, które trudno wrzucić do jakiegoś worka. Będzie można zobaczyć, jak każdy program rozwojowy wiąże się z empatyczną współpracą. To okazja do wgłębienia się w specyficzne metodologie, posmakowanie ciekawych stylów działania, ale też zachwycenia się niesamowitym dorobkiem, skutecznością. Zobaczymy, jak uzyskiwanie harmonizacji, sztuka słuchania, dialogu, budowania osobowych relacji uruchamia procesy realnej zmiany w różnych obszarach biznesu, edukacji i życia społecznego.

INSPIRATORIA to specyficzne warsztaty tematyczne. Ich rdzeniem jest uruchomienie debaty nad jakimś ważnym dla empatycznej współpracy tematem. Będziemy rozmawiali o działaniu w niepewności, budowaniu partycypacji, harmonizacji opartej na różnorodności, tworzeniu pola dialogu, uruchamiania emocjonalnego przepływu, tworzeniu zadaniowych wspólnot itp. Planujemy to wszystko w realu, ale w taki sposób, żeby w każdej chwili można było przenieść to do Internetu.

OPENSPACE – to początek i zakończenie spotkania w Warszawie. Oparty będzie na KRĘGACH WSPARCIA.     

PRZEBIEG FESTIWALU

Cały festiwal zacznie się 28 września 2020 roku. W kilkunastu miastach zorganizowane zostaną regionalne INSPIRATORIA. W Trójmieście (Gdynia, Sopot, Gdańsk), Krakowie, Tarnobrzegu, Łodzi, Białymstoku, Ostrowcu Świętokrzyskim, Wrocławiu, może w Poznaniu, Dąbrowie Górniczej odbędą się spotkania zaprojektowane przez lokalne grupy robocze. Te działania trwały będą 28, 29 i 30 września.

Od 1 października zaczynamy ARCHIPELAG EMPATII. Codziennie wieczorem organizować będziemy wirtualne wyprawy na wyspy, na których gospodarzami będą osoby realizujące opisane powyżej działania.

2 października

  • przed południem robimy ŚWIĘTO EMPATII w Warszawie. Będzie kilka wystąpień, dużo okazji do spotkań, rozmów i poznawania się.
  • Tego samego dnia po południu idzie pierwsza seria INSPIRATORIÓW (10 warsztatów).

3 października INSPIRATORIA (10 przed i 10 po południu)

4 października kończymy dużym OPENSPACEM opartym na KRĘGACH WSPARCIA, ale umożliwiającym też spontaniczne rozmowy, sesje uważności empatycznej i zwykłe „bycie w kontakcie”.