22 615 52 40 biuro@akcja-empatia.pl

Zarażajmy Polskę ideą empatycznej współpracy.

Zapraszamy do ogólnopolskiego programu p.n. AKCJA-EMPATIA. Organizuje ją FUNDACJA TROP.

 

Empatia jest ważnym wyposażeniem biologicznym każdego człowieka. Możemy ją rozwijać i doskonalić, budując wewnętrzne kompetencje (np. uważność empatyczną, działanie w oparciu o wartości). Możemy też budować grupy, firmy, organizacje i środowiska  w których empatyczne relacje są bazą rozwoju i efektywności.  Pojęcie to robi furorę w międzynarodowym biznesie, badaniach naukowych, projektach społecznych. Bill Drayton, twórca  ASHOKI – międzynarodowej orga­ni­za­cji: Innowatorzy Dla Dobra Ogółu ogłosił, że ważnym ogniwem łączących działania ASHOKI na całym świecie jest właśnie empatia.

 Odkryj w sobie empatię i naucz się z niej korzystać
Wzrost świadomości na temat zjawiska empatii, jej wpływu na współpracę i realizację zadań to cele, które przyświecają naszym działaniom.

 

Nasze doświadczenie

Od kilkudziesięciu lat prowadzimy projekty rozwojowe. Wspieramy firmy, organizacje i środowiska w budowaniu kultury organizacyjnej, czyli wprowadzaniu wartości w codzienne działanie. Kilka tysięcy ludzi przeszło wieloetapowe cykle treningowo-rozwojowe budujące ich dojrzałość empatyczną i kompetencje pozwalające wspierać innych w rozwoju. Wielokrotnie utwierdzamy się w przekonaniu jak ważna jest świadoma współpraca oparta na empatii. Nie tylko pozwala poczuć zadowolenie z wykonanej pracy i wspólnotowość, ale skutecznie przyczynia się do podniesienia jakości i efektywności pracy.

 Idea akcji

Ważnym procesem, który chcemy uruchomić, jest wzrost wiedzy dotyczącej tego, czym w rzeczywistości jest owa empatia i jak można  ją rozwijać. Każda współpraca oparta jest na empatii, tylko często niedojrzałej, powodującej destrukcję zamiast powstawanie poczucia sensu z realizowanych działań. Zależy nam nieustannie na rozwoju know-how  w ramach naszej akcji i wspieranie innych autorskich podejść bazujących na empatii.

W ramach ruchu będziemy organizować różnego typu zajęcia (niekomercyjne i komercyjne) podnoszące wiedzę z tego zakresu, uświadamiające wagę sprawy, a także inicjować powstawanie artykułów, esejów, opisów konkretnych projektów etc.

 Budujemy KOALICJĘ NA RZECZ WSPÓŁPRACY OPARTEJ NA EMPATII

Zapraszamy osoby i organizacje do koalicji, która będzie promować ideę “Współpracy Opartej na Empatii”. Bycie w koalicji oznacza aktywne zaangażowanie poprzez organizowanie wydarzeń (spotkania, akcje artystyczne, warsztaty itd) i nieustannej wymiany doświadczeń.

Sprawdź, jakie wydarzenia odbywają się w ramach naszej akcji – zakładka Aktualności.

„W 2012 w ramach Grupy TROP postanowiliśmy zrobić akcję pod nazwą WSPÓŁPRACA OPARTA NA EMPATII. Właściwie rzuciliśmy tylko hasło, a kilkadziesiąt osób przeprowadziło w swoich środowiskach, firmach, organizacjach warsztaty pod tym tytułem. Więcej – setki ludzi podejmowało ten temat w różnych debatach, projektach, starało się wprowadzić go do codziennej rzeczywistości.

Podjęliśmy decyzję, że w ramach Fundacji TROP uruchamiamy nową edycję Współpracy opartej na empatii.

Zorganizowaliśmy szereg INSPIRATORIÓW, warsztatów, otworzyliśmy się na różne inne środowiska i metody działań. Kulminacją naszych działań były dwa FESTIWALE p.n. EMPATIA W DZIAŁANIU. W atmosferze uważności empatycznej i doceniania wszelkich sposobów na wspieranie rozwoju spotkały się osoby z bardzo różnych środowisk. Byli ludzie z korporacji, firm rodzinnych, turkusowych i poszukujących nowych wzorców zarządzania, eksperymentalnych szkół, projektów rozwijających nauczycieli i szkoły publiczne. Byli ludzie tzw. trzeciego sektora animujący rozwój środowisk lokalnych, pomagający potrzebującym, budującym społeczeństwo obywatelskie. Byli naukowcy i studenci, przedstawiciele samorządu, aktywiści ruchów społecznych. Większość dziękowała za możliwość wymiany doświadczeń i głębokie wsparcie emocjonalne oparte na empatycznych spotkaniach i realizowanych w działaniu wartościach.

Plany

AKCJA-EMAPTIA jest ruchem, a nie projektem. Będzie się rozwijać w oparciu o zaangażowanie każdego z uczestników. Generuje różne projekty, pogłębia wymianę wiedzy, buduje osobowe relacje. Jeżeli Ty się do niej dołączysz, to się o Ciebie i Twoje doświadczenie wzbogaci i rozwinie.”

Jacek Jakubowski

Założyciel Fundacji TROP.
Innowator społeczny i doradca organizacji biznesowych w zakresie budowania kultury partycypacji i partnerstwa. Superwizor, trener, coach, psycholog biznesu. Mentor i nauczyciel kilku pokoleń trenerów, coachów, współtwórca Metody TROP. Wieloletni Przewodniczący Rady Trenerów przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Członek międzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów i Przedsiębiorców Społecznych – ASHOKA. Twórca pierwszej w Polsce szkoły trenerów. Metodolog I i II edycji Programu Wsparcia Firm Rodzinnych.