22 615 52 40 biuro@akcja-empatia.pl

Prezes Stowarzyszenia „Krzemienny Krąg”. Pracował w projektach aktywizacji młodzieży, szkolił członków organizacji pozarządowych. Autorytet w dziedzinie przedsiębiorczości społecznej, stworzył koncepcję Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego, w tym tzw. Parku Jurajskiego. Zaangażowany w rozwijanie lokalnych struktur samorządu terytorialnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.