22 615 52 40 biuro@akcja-empatia.pl

Dyrektor HR w M-BANK. Wprowadza współpracę opartą na empatii w kulturę organizacyjną firmy, nadzoruje długofalowe procesy rozwojowe menedżerów, szefuje kilkudziesięciu HR-partnerom. Zaangażowana w działania grupy rodziców szukających w oświacie szkół nastawionych na rzeczywisty rozwój dzieci.