22 615 52 40 biuro@akcja-empatia.pl

Empatia jest ważnym wyposażeniem biologicznym każdego człowieka. Możemy ją rozwijać i doskonalić, budując wewnętrzne kompetencje (np. uważność empatyczną, działanie w oparciu o wartości). Możemy też budować grupy, firmy, organizacje i środowiska  w których empatyczne relacje są bazą rozwoju i efektywności. Pojęcie to robi furorę w międzynarodowym biznesie, badaniach naukowych, projektach społecznych. Bill Drayton  – twórca ASHOKI, czyli międzynarodowej orga­ni­za­cji: Innowatorzy Dla Dobra Ogółu ogłosił, że ważnym ogniwem łączących działania ASHOKI na całym świecie jest właśnie empatia.

 

Odkryj w sobie empatię i naucz się z niej korzystać.

Wzrost świadomości na temat zjawiska empatii, jej wpływu na sens życia, a także współpracę i realizację zadań to cele, które przyświecają naszym działaniom. Jeśli Tobie też są bliskie zapraszamy do ogólnopolskiego programu p.n. AKCJA-EMPATIA.

Nasze doświadczenie

W ramach Grupy TROP od kilkudziesięciu lat prowadzimy projekty rozwojowe. Wspieramy firmy, organizacje i środowiska w budowaniu kultury organizacyjnej, czyli wprowadzaniu wartości w codzienne działanie. Kilka tysięcy ludzi przeszło wieloetapowe cykle treningowo-rozwojowe budujące ich dojrzałość empatyczną i kompetencje pozwalające wspierać innych w rozwoju. Wielokrotnie utwierdzamy się w przekonaniu jak ważna jest świadoma współpraca oparta na empatii. Nie tylko pozwala poczuć zadowolenie z wykonanej pracy i wspólnotowość, ale skutecznie przyczynia się do podniesienia jakości i efektywności pracy.

W 2015 roku założyliśmy FUNDACJĘ TROP, której celem jest wspieranie wszelkiego typu projektów rozwojowych i merytoryczne rozwijanie Metody TROP. Podstawową formą jej aktywności jest kreowanie AKCJI-EMPATIA, czyli SPOŁECZNEJ KOALICJI NA RZECZ WSPÓŁPRACY OPARTEJ NA EMPATII

Idea akcji

Ważnym procesem, który chcemy uruchomić, jest wzrost wiedzy dotyczącej tego, czym w rzeczywistości jest owa empatia i jak można  ją rozwijać. Każda współpraca oparta jest na empatii, tylko często niedojrzałej, powodującej destrukcję zamiast powstawanie poczucia sensu z realizowanych działań. Odczytywanie emocji innych służy wtedy unikaniu niebezpieczeństwa, a rozumienie cudzych punktów widzenia efektywnym manipulacjom.  Zależy nam pokazywaniu skutecznych, działających na rzecz dobra wspólnego metodologii, podejść, praktyk. Zależy nam na wspieraniu różnych autorskich podejść bazujących na dojrzałości empatycznej.

W ramach ruchu organizujemy różnego typu zajęcia podnoszące wiedzę z tego zakresu, uświadamiające wagę sprawy, a także inicjować powstawanie artykułów, esejów, opisów konkretnych projektów etc.

Nieco historii

„W 2012 w ramach Grupy TROP postanowiliśmy zrobić akcję pod nazwą Empatia jako baza współpracy i uczenia się. Właściwie rzuciliśmy tylko hasło, a  kilkadziesiąt osób przeprowadziło w swoich środowiskach, firmach, organizacjach warsztaty pod tym tytułem. Więcej – setki ludzi podejmowało ten temat w różnych debatach, projektach, starało się wprowadzić go do codziennej rzeczywistości. Podjęliśmy decyzję o kontynuacji tego procesu. Zorganizowaliśmy szereg warsztatów, które nazwaliśmy INSPIRATORIAMI, otworzyliśmy się na różne inne środowiska i metody działań.

W 2018 roku postanowiliśmy organizować coroczne FESTIWALE p.n. EMPATIA W DZIAŁANIU. W atmosferze uważności empatycznej i doceniania wszelkich sposobów wspierania rozwoju spotkały się osoby z bardzo różnych środowisk. Byli ludzie z korporacji, firm rodzinnych, turkusowych i poszukujących nowych wzorców zarządzania. Przyszli ludzie edukacji ze szkół eksperymentalnych, autorskich programów w ramach szkół publicznych, a także organizacje prowadzące projektu rozwoju kompetencji dla nauczycieli. Byli ludzie tzw. trzeciego sektora animujący rozwój środowisk lokalnych, pomagający potrzebującym, budującym społeczeństwo obywatelskie. Byli naukowcy i studenci, artyści, przedstawiciele samorządu, aktywiści ruchów społecznych.

W podobnej formule odbyły się FESTWIALE w 2019 i 2020 roku. Widzimy, że setki ludzi twórczo korzysta z naszych spotkań. Powstają nowe projekty, nieoczywiste sojusz, wręcz przyjaźnie i kooperatywy. Coraz większa ilość ludzi uświadamia sobie konieczności świadomej pracy nad rozwojem własnej dojrzałości empatycznej, a także potrzeby budowania empatycznej kultury organizacyjnej różnych środowisk,  firm i instytucji.

Plany

AKCJA-EMAPTIA jest ruchem, a nie projektem. Będzie się rozwijać w oparciu o zaangażowanie każdego z uczestników. Generuje różne projekty, pogłębia wymianę wiedzy, buduje osobowe relacje. Jeżeli Ty się do niej dołączysz, to się o Ciebie i Twoje doświadczenie wzbogaci.

 

W 2021 roku odbędzie się IV FESTIWAL EMPATIA W DZIAŁANIU.

Zachęcam Cię serdecznie do aktywnego włączenia się w przygotowania i uczestnictwo. Liczę na nowy silny impuls rozwojowy. To ważne w obliczu skutków kryzysu społecznego wywołanego covidem, kryzysem klimatycznym, zawirowaniami politycznymi. Trzeba skutecznie zając się rozwojem. I robić to wspólnie, dając sobie nawzajem uwagę, pomoc i współpracę.

Wchodź na naszą stronę www.akacja-emaptia.pl, odwiedzaj nas na FB (grupa AKCJA-EMPATIA), a także dzwoń pisz i się angażuj.